Ana Sayfa

 

   Dr. Ahmet ERTÜRK

Kişisel Bilgiler:

Doğum Yeri :  
Doğum Tarihi :  
Medeni Hali :  
Adres :  
Öğrenim ve Görev Durumu:

 Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı.

Uzmanlık Tezi: Akciğer karsinomunda p53 protein ekspresyonunun klinik ve patolojik parametreler ile ilişkisi

 
 
 

 

 

      

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ