Ana Sayfa

 

Uz. Dr. Fahri Ürkmez

Kişisel Bilgiler:

Doğum Yeri : Bulgaristan’ın Kırcaali ili Eğridere kasabası    Akpınar köyü
Doğum Tarihi : 28.09.1942
Medeni Hali : Evli
Adres : Atatürk Cad. Çınarlı İşhanı No:93 BURSA
Tel: 0 532 4523866
 
Öğrenim ve Görev Durumu:

 

Özgeçmişim:

 

28.09.1942 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali ili Eğridere kasabası Akpınar köyünde doğdum. İlkokul ve ortaokulu köyümde, liseyi Eğridere’de bitirdim. Askerlik görevimin ardından Tıp Fakültesi Sınavını kazanarak 1960’da Plovdiv Tıp Fakültesinde lisans eğitimime başladım.

 

1969’da Tıp Fakültesinden mezum oldum. 1969-1973 yılları arasında Ardino Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasımı yaptım. İhtisasımın bitmesine 6 ay kala Türkiye’ye göç etmem dolayısıyla ihtisasımı yarıda bırakmak zorunda kaldım.

 

1974-1976 yılları arasında SSK Bursa Hastanesinde görev yaptıktan sonra 1976’da Uludağ Üniversitesi  Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ABD’da ikinci ihtisasıma başladım.

 

1981 yılında “Sıçanlarda Deneysel Asbestosis” üzerine yazdığım tezimi tamamladım ve Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı diplomamı aldım. Aynı yıl uzmanlık tezim Eczacıbaşı Tıp Ödülüne aday gösterildi.

 

1982 yılında yeni çıkan YÖK yasası nedeniyle Tıp Fakültesindeki görevimden istifa ettim ve aynı yıl özel muayenehanemi açtım.

 

Özel muayenehanemde 1982-1987 yılları arasında Bağkur; 1987’de SSK; 1986 yılından bu yana ise Ziraat Bankası anlaşmalı doktorluğu yapmaktayım.

 

Yanısıra; 1987-1999 arasında Bursa Devlet Tiyatrosunda kadrolu kurum doktorluğu yaparak 1999’da emekli oldum. 1985-1988 yılları arasında Gülhan Boyahanesinde; 1986 yılından bu yana ise Bağdaş Boyahanesinde işyeri hekimliği görevimi sürdürmekteyim.

 

İyi derecede Bulgarca, Rusça ve Fransızca biliyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

 

Adres:    Atatürk Cad. Çınarlı İşhanı No:93 BURSA

Cep. Tel: 0. 532. 4523866

 

 

Yayınlarım:

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Doç.Dr.); ADANIR, Celal; GÖZÜ, R. Oktay (Uzm. Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Asistan). Osteopoikilosis (Bir vak’a nedeniyle), Bursa Tıp Fak. Mecmuası, 3: 13, 1976.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Doç.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Uzm.Dr.); HALİLÇOLAR, Hüseyin (Asistan); GÜÇ Z. Turkay (Asistan); ÜRKMEZ, Fahri (Asistan). Rifampisine Bağlı Sarılık (İki vak’a nedeniyle); Tüberküloz ve Toraks, 26:74, 1978.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Doç.Dr.); TOPPARE, Salih (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Uzm.Dr.); SOYSAL, Güner (Uzm. Biolog); HALİLÇOLAR, Hüseyin (Asistan); ÜRKMEZ, Fahri (Asistan). Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kürsüsünde Çalışanların El Yıkama ve Ağız Çalkantı Suları ile Tüberkülozlu Hastaların Yattıkları Odalar ve Servis Odalarındalarında Mycobacterium Basilleri Oranı, Tüberküloz ve Toraks, 27-1; 1979, s 17-21.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Doç.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Uzm.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Asistan). Bursa’da Şifa Koduna Ayrılan Hastalarda Nüks ve İnaktif Koduna Ayrılan Hastalarda Reaktivasyon Durumu, 13. Türk Tüberküloz Kongresi Kitabı, Hilal Matbaacılık Koll. Şti., 1979, s. 376.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Doç. Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Uzm.Dr.); ÜRKMEZ,  Fahri (Asistan); BERKOĞLU, Mine (Asistan). Byssinosis (Bir vak’a nedeniyle), Dirim:11,1979, s.333.

 

 1. GÖZÜ, R. Oktay (Uzm.Dr.); ÖZYARDIMCI, Nihat (Doç.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Asistan). Akciğerde Hemangiyoendoteliyoma, Bursa Tıp Fakültesi Dergisi,6:4, 1979, s.263-6.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.) ; EGE, Ercüment (Uzm.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); FAKI, İsmail (Asistan); YAMAN, Öznur (Asistan). Primer Bronş Kanserlerinde Radyolojik Bulgular, Kanser Kongresi, 12-13 Ekim 1979, Bursa, 1979.

 

 1. GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.); ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.) ; ÜRKMEZ, Fahri (Asistan). Bronkoskopinin Tanıdaki Değeri, Tüberküloz ve Toraks, 29:168, 1981.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); EGE, Ercüment (Uzm.Dr.). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının Tedavisinde Mikroebulizötörün Değeri, TÜSAD 9. Ulusal Kongresi, Diyarbakır, 1981.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç. Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); EGE, Ercüment (Uzm. Dr.); GÜÇ, Turkay (Uzm.Dr.); BERKOĞLU, Mine (Uzm.Dr.); ARDIÇ, Sadık (Araş.Gör.). Stafilokok Pnömonisi, Toraks Hastalıkları Yıllığı, Eren Matbaası-Bursa, 1982, s:8.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); EGE, Ercüment (Uzm.Dr.); HALİLÇOLAR, Hüseyin (Uzm.Dr.); FAKI, İsmail (Araş.Gör.). Akciğer ve ve Pulmoner Arter Agenazileri ve Hipoplazisi, Toraks Hastalıkları Yıllığı, Eren Matbaası-Bursa, 1982, s.8.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.); EGE, Ercüment (Uzm.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); FAKI, İsmail (Araş.Gör.); YAMAN, Öznur (Arş. Gör.). Primer Bronş Kanserleri ve Sigara, Toraks Hastalıkları Yıllığı, Eren Matbaası-Bursa, 1982, s.13.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.); EGE, Ercüment (Uzm.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); BÜYÜKLEVENT, Emel (Araş. Gör.); FAKI, İsmail (Araş.Gör.); SARAÇOĞLU, İsmail (Uzm.Dr.); YAMAN, Öznur (Araş.Gör.). Vena Cava Superior Sendromu (Beş olgu nedeniyle) , Toraks Hastalıkları Yıllığı, Eren Matbaası-Bursa, 1982, s.16.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.); EGE, Ercüment (Uzm.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); BÜYÜKLEVENT, Emel (Araş. Gör.). Bursa İli Merkezve Çevre Köylerinde 6-12 Yaş Grubu İlkokul Öğrencilerinde Uygulanan 2 ve 5 Ünitelik PPD Testlerinin Kıyaslanması , XV. Türk Tüberküloz Kongresi Kitabı, Hilal Matbaası Koll. Şti.-İstanbul, 1983, s.371.

 

 1. ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.). Sıçanlarda Deneysel Asbestozis, XV. Türk Tüberküloz Kongresi Kitabı, Hilal Matbaası Koll. Şti.-İstanbul-1983, s.399.

 

 1. GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.); ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); EGE, Ercüment (Uzm.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); CANER, Metin (Araş.Gör.). Plörezilerde Tedavi Öncesi ve Sonrası SFT ve Kan Gazları Değerlerinin Karşılaştırması, Solunum, 6:61, 1984.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.);  ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); EGE, Ercüment (Uzm.Dr.); FAKI, İsmail (Araş.Gör.); YAMAN, Öznur (Araş. Gör.); SARAÇOĞLU, İsmail (Araş.Gör.); BÜYÜKLEVENT, Emel (Araş.Gör). İdiopatik Pulmoner Hemosiderosis, Dirim, 60:1-2; 1985, s:3-6.

 

 1. ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); GÖZÜ, R. Oktay (Doç.Dr.); EGE, Ercüment (Yard.Doç.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.); CANER, Metin (Araş.Gör.). Plörezilerde Tedavi Öncesi ve Sonrası Solunum Fonksiyon Testleri (STF) ve Kan Gazları Değerlerinin Karşılaştırılması. Dirim, 60:5-6, 1985, s.216.

 

 1. GÖZÜ, Oktay (Doç.Dr.); ÖZYARDIMCI, Nihat (Prof.Dr.); CENGİZ, Mete (Doç.Dr.); ÜRKMEZ, Fahri (Uzm.Dr.). Perikard Hidatik Kisti (Bir olgu nedeniyle), Solunum, 7(1):208,1985.

 

 

Katılım Sertifikalarım:

 

      

        1. UÜ Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ABD tarafından düzenlenen “Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Tedavisi” toplantısına katıldım.  

 

         2. Şubat 1990’da Bursa Tabipler Odasının düzenlediği sürekli eğitim programının ilk basamağı olan teorik ve pratik eğitim programına katılarak “İş yeri Hekimliği Sertifikası” aldım.

 

         3. Mart 1996’da Bursa Tabipler Odasının İşyeri Hekimleri için düzenlediği B tipi eğitim programının ikinci basamağına katılarak sertifika aldım.

 

         4. 1976’dan bu yana her ay düzenlenen gece eğitim toplantılarına düzenli olarak katılmaktayım.

 
 

 

 

      

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ