Ana Sayfa

 

 

DOÇ. DR. N.FUNDA COŞKUN
Kişisel Bilgiler:

Doğum Yeri : Kütahya
Doğum Tarihi : 1975
e-mail : fundacoskun@gmail.com
Öğrenim ve Görev Durumu:
Mezun Olduğu Lise ve Yılı:
Ankara Özel Yüce Fen Lisesi,1992
Mezun Olduğu Üniversite:
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,1998
Akademik Özgeçmişi:

1989 yılında Kütahya Lisesi ortaokul bölümünü birincilikle bitirdikten sonra, 1992 yılında Ankara Özel Yüce Fen Lisesinden ikincilikle mezun oldu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle kazandı. 1998 yılında tıp fakültesinden mezun oldu. 27.Eylül.1999 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz  Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılının Ocak ayında İngiltere’de Leicester Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim kursu olan Solunum Fizyolojisi konulu kursa katıldı. Halen aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türkiye Uyku Araştırmaları Derneği üyesi ve Akciğer Hastalıkları Araştırma ve Yardım Derneğinin Genel Sekreteridir. Ayrıca Toraks Derneğinin Tütün ve Sağlık kolunda çalışmalarına devam etmektedir.

 

Şimdiki Görevi:
Öğretim Üyesi
Yayınları:

SÖZLÜ BİLDİRİLER
1-Ediger D, Uzaslan EK,Yüksel EG, Coşkun F, Özyardımcı N, Ege E. Akut Bronkospazmda Nebulizer Budesonidin Klinik Etkinliği. 25. yıl Akciğer Günleri Kongresi.7-10 Mayıs 2000, Bursa.
2-Uzaslan EK, Ediger D, Yüksel EG, Yıldız F, Coşkun F, Atabey M. Astımlı Hastalarda Vücut Kitle İndeksinin Hastalığa Etkisinin Değerlendirilmesi. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 24-27 Eylül 2002, Adana

POSTERLER
1-Ediger D, Coşkun F, Yüksel EG, Karadağ M, Uzaslan EK, Özyardımcı N, Gözü RO, Ege E. Kemik ve Cilt Tutulumu ile Seyreden Sarkoidoz Olgusu. 25. yıl Akciğer Günleri Kongresi.7-10 Mayıs 2000, Bursa.
2-Ediger D, Uzaslan EK, Yüksel EG, Coşkun F, Atabey M, Özyardımcı N, Ege E, Karadağ M, Gözü RO. Pnömoni Tanısıyla Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularımız. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
3-Ediger D, Uzaslan EK, Karadağ M,Yüksel EG, Ege E, Özyardımcı N, Gözü RO, Yavuz Z, Coşkun F. Akciğer Kanseri Olgularında Serum Tümör Markerlarının İncelenmesi. 6. Onkoloji Sempozyumu, Akciğer Kanserleri.5-7 Ekim 2001, Bursa.
4-Ediger D, Uzaslan EK, Yüksel EG, Coşkun F, Özyardımcı N, Ege E. Clinical Effectivenes of Nebulized Budesonide in the Treatment of Acute Asthma and Exacerbations of COPD. European Respiratory Journal 11th ERS Annual Congress, 22-26 September 2001, Berlin, Germany.
5-Uzaslan EK, Ediger D, Karadağ M, Yüksel EG, Özyardımcı N, Gözü RO, Ege E, Bahadır B, Coşkun F, Turan F. Retrospective Analysis of Patients with Pneumothorax.  European Respiratory Journal 11th ERS Annual Congress, 22-26 September 2001, Berlin, Germany.
6-Ediger D, Uzaslan EK, Yüksel EG, Coşkun F, Atabey M, Özyardımcı N, Ege E, Karadağ M, Gözü RO. The Evaluation of Patients Treated for Pneumonia in Intensive Care Unit. Respiratory Tract Infections. 9-11 February 2002, Monte Carlo.
7-Karadağ M, Coşkun F, Özyardımcı N, Ege E. Liselerde Sigara. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi. 24-27 Nisan 2002, Antalya.
8-Yüksel EG, Uzaslan EK, Ediger D, Coşkun F, Ege E, Özyardımcı N, Yıldız F, Güney S. Türkiye’de Sigara Yasağının 5.Yılında Orta Dereceli Okul Öğretmenlerinde Sigara İçim Alışkanlığı Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi. 24-27 Nisan 2002, Antalya
9-Yüksel EG, Uzaslan EK, Ediger D, Coşkun F, Ege E, Özyardımcı N, Yıldız F, Güney S. Smoking Habit of Secondary School Teachers 5 Years after the Law Againts Tobacco in Turkey. European Respiratory Journal 12th ERS Annual Congress, 14-18 September 2002, Stockholm, Sweden.
10-Ediger D, Uzaslan EK, Karadağ M, Yüksel EG, Ege E, Özyardımcı N, Gözü RO, Yavuz Z, Coşkun F. Evaluation of Serum Tumor Markers in the Lung Cancer Patients. European Respiratory Journal 12th ERS Annual Congress, 14-18 September 2002, Stockholm, Sweden.
11-Ediger D, Uzaslan EK, Ege E, Coşkun F, Bahadır B. Astım Şüpheli Hastalarda Bronş Hiperreaktivitesi ile Vücut Kitle İndeksi İlişkisi. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 24-27 Eylül 2002, Adana

KİTAP YAZILARI
1-Coşkun F. Akut Viral Hepatitler. Karaciğer Hastalıkları (Ed. Özyardımcı N). Bursa , Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2000, s:54-8.
2-Coşkun F. Akut Bronşit. Akciğer Hastalıkları El Kitabı (Ed. Özyardımcı N). Bursa , Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2001, s:177-81.
3-Coşkun F. Fizik Muayene. Akciğer Hastalıkları El Kitabı (Ed. Özyardımcı N). Bursa , Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2001, s:52-60.
4-Coşkun F. Toplum Kökenli Pnömoniler. Akciğer Hastalıkları El Kitabı (Ed. Özyardımcı N). Bursa , Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2001, s:280-93.
5-Coşkun F. Uyku Apne Sendromu. 2000-2001 Yılı Göğüs Hastalıkları Klinik Seminer Çalışmaları Kitabı (Ed. Özyardımcı N). Bursa , Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2001, s:139-54 .
6-Coşkun F. Adult Respiratuar Distress Sendromu. 2000-2001 Yılı Göğüs Hastalıkları Klinik Seminer Çalışmaları Kitabı (Ed. Özyardımcı N). Bursa , Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2001, s:107-14 .
7-Coşkun F. Akciğerin Embriyolojisi. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Özet Kitabı.(Yazarlar: Özyardımcı N, Coşkun F, Erdoğan BB) İstanbul, Format Matbaacılık, 2002, s: 1-3
8-Coşkun F. Akciğerin Histolojisi. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Özet Kitabı.(Yazarlar: Özyardımcı N, Coşkun F, Erdoğan BB) İstanbul, Format Matbaacılık, 2002, s:5-8.
9-Coşkun F. Akciğerin Fonksiyonel Anatomisi. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Özet Kitabı.(Yazarlar: Özyardımcı N, Coşkun F, Erdoğan BB) İstanbul, Format Matbaacılık, 2002, s:9-15.
10-Prof. Dr. Orhan Öger’in Anısına. Düzenleyenler: Özyardımcı N, Karadağ M, Coşkun F. Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2002.

 

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ