Ana Sayfa

 
 

                GECE TOPLANTILARI

 

2005'in Son Toplantısı

Balıkesir'de Yapıldı

 
Anabilim Dalımızın, Toraks Derneği Marmara Şubesi ile Ortaklaşa düzenlediği Aylık Gece Toplantılarından Aralık 2005 toplantısı Balıkesirde yapılmıştır.
 
Tarih: 16 Aralık 2005 Cuma

Yer: Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu

Saat: 19.30

 

GÜNDEM

1. Açılış Konuşması                                                    Prof. Dr. R. Oktay GÖZÜ
 

2. Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesinin tanıtımı       Uz. Dr. Yaşar ÖZERCAN

 

3. Karsinoid tümörlü iki olgu                   Funda COŞKUN, Mehmet KARADAĞ, Cengiz GEBİTEKİN, Şaduman BALABAN ADIM, Özlem SARAYDAROĞLU, Oktay GÖZÜ

 

 

4. Uykuda Solunum Bozuklukları           Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

 

 

 

 

 

 

 

 

NİSAN TOPLANTISI

Tarih: 22 Nisan 2005 Cuma

Yer   : Çelik Palas Hotel

Saat  : 19:00

 

GÜNDEM

 

1.      Sarkoidozun nadir bir komplikasyonu

Funda Coşkun, Selma YEŞİLKAYA, Erkan RODOPLU, Dane EDİGER, Esra Kunt UZASLAN, Mehmet KARADAĞ, Oktay GÖZÜ  

 

2.      Pasterior mediasten tümörlü bir olgu

Metin ÖZCAN, A.Sami BAYRAM, Muharrem EROL, Mustafa KÖPRÜLÜOĞLU, Cengiz GEBİTEKİN    

 

3.      Çocukta Ağır Seyirli Akutlaringotrakeit Olgusu

Prof.Dr. Nihat SAPAN, Yrd.Doç.Dr. Yakup CANITEZ, Dr. Esra TUNCER

 

4.      Karsinoid Tümörlü bir Olgu

Dr. Ebru Uzun Koç

 

 

 
 
 

MART TOPLANTISI

Tarih : 25 Mart 2005 Cuma

Yer    : Altınceylan Kültür Park’ta

Saat   : 19:00

 

GÜNDEM

 

  1. Bronşitis Obliterans Organize Pnömonili bir Olgu

Nazan Nalcı, Dane Ediger, Funda Coşkun, Ahmet Ursavaş, Oktay Gözü

  

  1. Mediastende Matür Kistik Teratom

Tümay Özgür, Özlem Saraydaroğlu, Oktan Erol

 

  1. Kondrosarkomlu bir Olgu

Muharrem Erol, A. Sami Bayram, Metin Özcan, Mustafa Köprücüoğlu, Cengiz Gebitekin

 

  1. 1999-2004 Yılları arası Bölge Tüberküloz laboratuarı Teksif ve Kültür Pozitifliğinin                      

Karşılaştırılması

Merter Yoğurtçu, Neslihan Yılmaz     

  

 

 

YILIN İLK TOPLANTISI

Yer: Müze Restaurant (İskender Efendi Konağı-Botanik Park) Bursa

Tarih: 8  Ekim 2004

Saat: 19.00

GÜNDEM

1.      Hipereozinofilik Sendromlu Olgu

Hayrettin Göçmen, Beril Bahadır Erdoğan, Mehmet Karadağ, Oğuzkaan Ünal, Funda Coşkun, Ercüment Ege, Esra Uzaslan, Dane Ediger, Oktay Gözü

2.      Dev Sternum Tümörlü Olgu

A.Sami Bayram, Muharrem Erol, Metin Özcan, Mustafa Köprücüoğlu, Cengiz                 Gebitekin

3.      Bir aksiller lipom olgusu

      Serhat Yalçınkaya, Ulviye Yalçınkaya

4.      Pulmoner Lenfanjitik Karsinomatozis

       Ayşe Erdoğan, Sema Özuysal, Oktan Erol

 

 

Koşulsuz eğitim desteği nedeni ile Sanovel İlaç Sanayi AŞ  firmasına teşekkür ederiz

 

 
 
 
 
Geçen yılın toplantıları:
 

7. VE YILIN SON TOPLANTISI

Tarih: 27 Mayıs 2004 Perşembe 

Yer:  Altınceylan Kültür Park’da

Saat 19:00

GÜNDEM :

1. Karsinoid Tümörlü Bir Olgu Nedeniyle Nöroendokrin Tümörlere Bakış

Eylem Akar, Şaduman Balaban Adım, Oktan Erol

2. Diskeratozis Konjenitalı Hastada İntertisyel Akciğer Tutulumu

Şebnem Kılıç, Hülya Köse, Hülya Öztürk

3. İlginç Göğüs Duvarı Tümörlü Bir Olgu

A.Sami Bayram, Hüseyin Dülger, Muharrem Erol, Metin Özcan, Ulviye Yalçınkaya, Cengiz Gebitekin

4. Bir Olgu Nedeniyle Poland Sendromu

Serhat Yalçınkaya

      5. Endobronşiyal Tutulumlu Wegener Granülomatozis Olgusu

Başak Önal, Beril Bahadır Erdoğan, Esra Kunt Uzaslan, Mehmet Karadağ, Dane Ediger, Ercüment Ege, R.Oktay Gözü

 

 
 
6. TOPLANTI

Tarih:  22 Nisan 2004 Perşembe 

Yer:  Botanik Park Otantik Otel

Saat 19:00

GÜNDEM :

1. Sarkoidoz ve Tüberküloz Tanılı Olgumuz

Ezgi Demirdöğen, Beril Bahadır Erdoğan, Özen Öz, Esra Uzaslan, Dane Ediger, Mehmet Karadağ, Ercüment Ege, Oktay Gözü

2. İnterosseöz Hemanjiom

Metin Özcan, Hüseyin Dülger, Muharrem Erol, Serhat Yalçınkaya, Ulviye Yalçınkaya, Ayhan Özdemir

3. Hodgkin Lenfomanın Akciğer Tutulumu

            Naciye Aslanhan, Ulviye Yalçınkaya, Oktan Erol

4. Multipl Metastazektomi Gerektiren Testiküler Karsinom Olgusu

Serhat Yalçınkaya

      5. Akciğer Enfeksiyonu ve Menenjitli Olgularda Demir Eksikliği Anemisi

             Nevin Özcenk

 

 

 
5. TOPLANTI

 Tarih: 24 Mart 2004 Perşembe 

Yer:  Swiss Otel (Çelik Palas) 

Saat 19:00

GÜNDEM :

1. Yavaş Seyirli Bir Yassı Epitel Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu

Mehmet Karadağ, Ezgi Demirdöğen, Beril Bahadır Erdoğan, Hayretti Göçmen, Esra Uzaslan, Dane Ediger, Ercüment Ege, Oktay Gözü

2. Epitelyal Tip Mezotelyomalı Bir Olgumuz

A.Sami Bayram, Hüseyin Dülger, Muharrem Erol, Metin Özcan, Cengiz Gebitekin

3. Anterior Mediastinal Kitle

                  Hüseyin Dülger, Muharrem Erol, Metin Özcan, Ayhan Özdemir

4. Pulmoner Aspergilloz

Gülşah İnal, Şaduman Balaban Adım, Oktan Erol

     5. Göğüs Duvarı Tutulumu Sonucu Tanı Konan Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu

             Serhat Yalçınkaya, Ramazan Köylü, Fevzi Haronlu

 

 
 
 
 
 4. TOPLANTI

 Tarih: 29 Ocak 2004 Perşembe 

Yer:  Swiss Otel (Çelik Palas) 

Saat 19:00

GÜNDEM :

1-   Pulmoner Blastom Olgusu

Dr. Melek ATABEY, Dr. Ahmet URSAVAŞ, Dr. Mehmet KARADAĞ, Dr. Esra KUNT             UZASLAN, Dr. Sami BAYRAM, Dr. Şaduman BALABAN ADIM, Dr. Nihat ÖZYARDIMCI

 

2-     Anterior Mediastende Yabancı Cisim

Dr. Sami BAYRAM, Dr. Hüseyin DÜLGER, Dr. Muharrem EROL, Dr. Metin ÖZCAN,

Dr. Mete CENGİZ

 

3-     Yüksek Ateşli Bir Olgu

Dr. Nevin Özcenk 

 

 4-  Dev Pulmoner Bül

      Dr. Teoman EKİM, Dr. Tülay KESKİN

 

 

5-Kardiyak Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu

Op.Dr. SerhatYalçınkaya

 

 
3. TOPLANTI

25 Aralık 2003 Perşembe günü saat 19.00’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi         Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı’nın düzenlediği “Orjinal Olgu Sunumu” toplantısı, Bursa Swiss Otel’de (Çelik Palas) yapılmıştır. Bu bilimsel toplantıda aşağıdaki gündemde belirtilen konular takdim edilmiş ve tartışılmıştır.

  GÜNDEM

 

1-Bir Olgu Nedeniyle Leiomyosarkom

Dr.Sevgi Ayhan, Dr.Beril Bahadır Erdoğan, Dr.Mehmet Karadağ, Dr.Nihat Özyardımcı

 

2-İnkansere Karaciğer Hernisi

Op.Dr.A.Sami Bayram, Op.Dr.Hüseyin Dülger, Op.Dr.Muharrem Erol, Op.Dr.Metin Özcan, Op.Dr.Ayhan Özdemir

 

 3-Tansiyon Pnömotoraks Gibi Bulgu Veren Bronkojenik Kist Olgusu

Op.Dr.Serhat Yalçınkaya

 

4-Dev  Hücreli İntertisyel Pnömoni

Dr.Eylem Akar, Dr.Oktan Erol

 

 
           İKİNCİ TOPLANTI

 Tarih: 20 Kasım 2003 Perşembe 

Yer:  Swiss Otel (Çelik Palas) 

Saat 19:00

GÜNDEM :

 

1)   Akciğerde Lenfanjitik Yayılımla Prezente Olan Midede Tümoral Kitle

Dr. Özlem Özkubat, Dr. Beril Bahadır Erdoğan, Dr. Esra Kunt Uzaslan,

Dr. Mehmet Karadağ, Dr. Oktay Gözü, Dr. Nihat Özyardımcı

2)    Çocukta Hiatal Herni Olgusu

Dr. Nevin Özcenk

3)    Mediastinal Karsinosarkomlu Bir Olgu

Dr.A.Sami Bayram, Dr.Hüseyin Dülger, Dr.Muharrem Erol, Dr. Metin Özcan,

Dr. Ayhan Özdemir

4)    Bir Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

Dr. Serhat Yalçınkaya

5)    Orta Lob Sendromlu Olgunun Patolojik Özellikleri

Dr. Gülşah İnal, Dr.Şaduman Balaban Adım, Dr. Oktan Erol

 

 

 

 

İLK TOPLANTI

 TARİH:30 Ekim 2003 Perşembe

YER:Swiss Otelde (Çelik Palas)

SAAT:19.00

 GÜNDEM

1-Dermatomiyozit, Polimyozit Kliniği ile Gelen Meme Kanserli Bir Olgu

Melek Atabey, Beril Bahadır Erdoğan, Esra Kunt Uzaslan, Mehmet Karadağ, Oktay Gözü, Nihat Özyardımcı

 

2-Eozinofilik Granülomlu Bir Olgu

A.Sami Bayram, Hüseyin Dülger, Muharrem Erol, Metin Özcan, Ayhan Özdemir

 

3-Nadir bir Akciğer Anomalisi:At Nalı Akciğer

Nalan Yıldırım, Uğur Topal, Esra Oruç, Ethem Kumbay

 

4-Ucuz Atlatılmış Bir Ateşli Silah Yaralanması Olgusu

Serhat Yalçınkaya

 

5-Bronkojenik Kistli Bir Olgu

Gülşah İnan, Gülaydan Filiz, Oktan Erol

 

 
 

 

      

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ