Ana Sayfa

GÖĞÜS ONKOLOJİSİ:
 

Akciğer ve plevra maligniteleri öntanısı almış hastaların araştırılması, tanı konması ve tanısı konmuş hastalardan kemoterapi yada destek tedavisi yapılmasına karar verilmiş hastaların takibi, göğüs onkolojisi polikliniğinde yapılır. Poliklinik işlemleri hergün sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında, bir araştırma görevlisi ve bir hemşire tarafından yürütülür.

              Akciğer ve plevra maligniteleri öntanısı alan hastalara göğüs onkolojisi polikliniğine müracaat ettiklerinde yada sevk edildiklerinde, bir poliklinik kartı düzenlenir. Anamnez, fizik muayene ve rutin tetkikler dışında, balgam sitolojisi, torasentez, plevra biyopsisi tetkikleri ve özellikle bronkoskopi incelemeleri yapılarak hastalara kesin tanı konmaya çalışılır. Hastaların bronkoskopi randevuları verilir ve premedikasyonları düzenlenir.

             Kesin tanısı konan hastalar, SSK, diğer hastaneler ve diğer klinik yada poliklinikler gibi hangi merkezden gönderilmiş ise sonuçları ve tedavi önerileri ile aynı merkeze geri gönderilir. Genel göğüs hastalıkları polikliniğinden gelen hastaların sonuçları göğüs hastalıkları konseylerinde tartışılır ve tedavi yöntemi kararlaştırılır.

               Kemoterapi programına alınmasına karar verilen hastalara göğüs onkolojisi polikliniği takip dosyası düzenlenir. Standart kemoterapi protokollerinin uygulanması sırasında hastaların tedavi günleri poliklinikte belirlenir, kemoterapi öncesi tetkikleri yapılır, kliniğe yatış tarihleri düzenlenir. Kemoterapisi tamamlanan yada doğrudan destek tedavisine alınmasına karar verilen hastaların, nonspesifik, semptomatik tedavileri poliklinikte takip edilir.       

 

 
 

 

      

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ