Ana Sayfa

STAJ:
 

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ZORUNLU STAJ DOSYASI

 

A) GENEL BİLGİLER

1. STAJIN KODU VE ADI: TIP-5004 Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

2. STAJIN TÜRÜ: Zorunlu Staj

3. STAJIN ÖNKOŞULU: Zorunlu blok eğitim programlarını başarıyla tamamlamış olmak

4. STAJIN VERİLDİĞİ DÖNEM 5. sınıf- süresi 2 hafta

5. STAJIN KREDİSİ: 2 kredi

6. STAJ PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ Prof Dr Ercüment Ege

7.STAJI VEREN PROGRAM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI Göğüs Hastalıkları ve Tb

8. STAJI VEREN ÖĞRETİM ELEMANI/ELEMANLARI

Prof Dr Nihat Özyardımcı Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat Saat 11:00-12:00

Prof Dr R Oktay Gözü Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Prof Dr Ercüment Ege Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Prof Dr Mehmet Karadağ Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Doç Dr Esra Kunt Uzaslan Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Yrd Doç Dr Eser Gürdal Yüksel   Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Yrd Doç Dr Dane Ediger  Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

9.ŞUBELER

10.STAJIN AMAÇ, HEDEF VE ÖĞRENCİ KAZANIMLARI, ÖĞRETİM STRATEJİSİ

Stajın amacı: Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine, pratisyen hekimlik dönemine yönelik Göğüs Hastalıklarının tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek, solunum sistemi muayenesi, laboratuar ve radyolojik incelemeler hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak, hasta-hekim ilişkilerini geliştirmek, klinik uygulamaları yakından izlemeleri e aktif olarak katılımlarını sağlamak.

 

Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri

Stajın Öğrenci Kazanımları

Akreditasyon Kriterleri

Program Hedefleri

Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

Staj süresince öğrenciler klinikte ve poliklinikte bulunarak sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde tüm uygulamalara ve her gün öğleden sonra öğretim üyeleri tarafından verilen teorik derslere ve asistan seminerlerine katılacaklardır.

Öğrenci staj bitiminde bir hastada solunum sistemi anamnez alması, fizik muayene yapmasını ve tanısal amaçlı yapılan testleri, bu testlerin yorumlanmalarını ve tedavi yaklaşımları konusunda bilgi ve görgü edinmiş olması planlanmıştır.

 

Öğrencilerin klinik ve poliklinik hastalarına yaklaşımı öğrenmeleri, bronkoskopi, solunum fonksiyon testi,  alerji prick deri testi, PPD testi, torasentez ve radyolojik değerlendirme  gibi tanısal yaklaşımları izlemesi, bunların yorumlarını yapması ve tedavi yaklaşımlarını bilmesi hedeflenmiştir.

Sözlü sınav  %30,  çoktan seçmeli test sınavı %50, sorumlu öğretim üyesi tarafından verilen kanaat notu da %20 ağırlıkla staj geçme notunu oluşturacaktır. Notlar 100 üzerinden değerlendirilip

60 ve üzerinde not alan öğrenciler stajdan geçmiş kabul edileceklerdir.

 

11.STAJIN ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Sözlü sınav  %30,  çoktan seçmeli test sınavı %50, sorumlu öğretim üyesi tarafından verilen kanaat notu da %20 ağırlıkla staj geçme notunu oluşturacaktır. Notlar 100 üzerinden değerlendirilip 60 ve üzerinde not alan öğrenciler stajdan geçmiş kabul edilecektir.

 

B.  STAJ PLANI VE İÇERİĞİ

 

            1.STAJ PLANI

Stajın ilk günü tüm stajyerlerin Sorumlu Öğretim Üyeleri belirlenir ve aşağıda görülen staj programına göre staj uygulamaları başlar. Programa göre dönüşümlü olarak klinik veya poliklinikte bulunan stajyerlere aşağıda gösterilmiş olan Staj Değerlendirme Formu verilir. Öğrencilere bu formda yer alan ve staj boyunca bulunacağı bölümlerde izlemesi gereken uygulama ve testler aktarılır. Staj süresince her gün sorumlu öğretim üyesiyle bir saatlik görüşme yapılarak öğrencilerin bireysel izlemi yapılmaktadır. Hasta vizitleri, konseyler, asistan seminerleri ve diğer bilimsel içerikli tüm toplantılara stajyerler katılmakta, ayrıca bir gece nöbeti tutarak serum takma, kan alma, injeksiyon yapma gibi beceriler kazanmaktadırlar.Staj süresince her gün öğleden sonra aşağıda programı ve özetleri verilmiş olan dersler seminer şeklinde öğretim üyelerince stajyerlere aktarılmaktadır.

 

Saat/Gün

01.09.2003

Pazartesi

02.09.2003

Salı

03.09.2003

Çarşamba

04.09.2003

Perşembe

05.09.2003

Cuma

08.09.2003

Pazartesi

09.09.2003

Salı

10.09.2003

Çarşamba

11.09.2003

Perşembe

12.09.2003

Cuma

 

8.30

10.30

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik

Poliklinik Uygulama

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik

Poliklinik Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖZLÜ

SINAV

 

10.30.

11.15

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

 

 

 

 

 

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu

Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu

Öğretim

Üyesiyle

Görüşme

Sorumlu

 Öğretim

Üyesiyle

 Görüşme

Sorumlu

Öğretim

Üyesiyle

Görüşme

 

 

11.30

12.30

Teorik

Prof.Dr.Nihat

Özyardımcı

Tüberküloz (Primoenfeksiyon)

Teorik

Prof.Dr.Oktay Gözü

1.Akciğer Absesi

2.Bronşektazi

Teorik

Prof.Dr.Ercüment Ege

1.KOAH

2.Korpulmonale

 Teorik

Öğrenci Semineri

 

Teorik

Doç.Dr.Esra Kunt Uzaslan

1.Plevral Hastalıklar

2.İntertisyel Akciğer hastalıkları

 

Teorik

Prof.Dr.Nihat

Özyardımcı

Reenfeksiyon tipi Tüberküloz

Teorik

Prof.Dr.Mehmet Karadağ

1.Akc.Kanseri

2.Sarkoidoz

 

Teorik

 Yrd.Doç.Dr.

Dane Ediger

Astım

Pulmoner Emboli

 

Teorik

Öğrenci Semineri

 

 

12.30

13.30

Ö       Ğ

L        E     N   

                     A      

  R          A      

           S       I

 

 

 

 

 

 

 

13.30

15.00

 Klinik Poliklinik Uygulama

 

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

YAZILI

SINAV
Saat. 14.00

 

Öğrencilere Stajın İlk Günü Verilen Staj Değerlendirme Formu

 

 

UÜTF GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı Soyadı:                                                               Sorumlu Öğretim Üyesi:

Fakülte No:                                                              İlgili Uzman                    :

Staj Grubu:

Staj Başlama ve Bitiş Tarihi:

 

İŞLEM

UYGULAMA

ONAY

Takip Ettiği Hasta(lar)

 

 

Nöbet

 

 

Radyoloji

 

 

Tansiyon Ölçme

 

 

Kan Alma

 

 

Serum Takma

 

 

Kan Gazı

 

 

Bronkoskopi

 

 

 

 

SFT

 

 

 

REVERZİBİLİTE

 

 

 

PEFMETRE

 

 

 

Prick Deri Testi

 

 

 

Bronkoalveoler Lavaj (BAL)

 

 

 

Bronş Provokasyon Testi

(BPT)

 

 

PPD

 

 

 

Torasentez

 

 

 

Plevra Biyopsisi

 

 

 

Nebulizasyon Tedavisi

 

 

 

Balgamda AARB aranması

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

STAJ İÇİ DERS PROGRAMI

 

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ

 1-Tüberküloz

Prof.Dr.Nihat Özyardımcı

 2-Pnömoni

 3-Akciğer Absesi

 4-Bronşektazi

Prof.Dr.R.Oktay Gözü

 5-KOAH

 6-Korpulmonale

 7-Pnömokonyozlar

Prof.Dr.Ercüment Ege

 8-Akciğer Kanseri

 9-Sarkoidoz  

Prof.Dr.Mehmet Karadağ

10-Plevral Hastalıklar

11-Bronşit

Doç.Dr.Esra Kunt Uzaslan

12-Pulmoner Emboli

13-İnterstisyel Akciğer Hastalığı

14-Akciğer Mantar Hastalığı

Yrd.Doç.Dr.Eser Gürdal Yüksel

15-Astım

Yrd.Doç.Dr.Dane Ediger

 

 

STAJIN İÇERİĞİ

Ders Özetleri

 

1-Dersin Konusu: Yetişkin Tipi Akciğer Tüberkülozu (Reenfeksiyon Tipi Tüberküloz)

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Prof Dr Nihat Özyardımcı

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Yaşamının herhangi bir zamanında tüberküloz basili ile karşılaşmış PPD’si müspet kişilerde aşırı yorgunluk, uyuşturucu ve alkol kullanma, gıdasızlık sonucu akciğerlerde ortaya çıkan tüberküloza “Yetişkin Tipi Tüberküloz” ya da “Reenfeksiyon Tipi Tüberküloz” denir. Yetişkin tipi tüberküloz  (tbc) dersinde  hastalığın kliniği, semptomların halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, ateş, nefes darlığı gibi genel semptomlar veya öksürük, balgam çıkarma, hemoptizi (kan tükürme) gibi özel semptomlar olabileceği, fizik muayene bulguları aktarılacaktır. Akciğer tüberkülozunda tanı metodları olarak 3 gün üst üste alınan sabah balgamında tbc basilinin direkt homojenizasyon ve kültür metodları ile aranması, yanı sıra histopatolojik tanı, radyolojik inceleme, ppd testi açıklanacak ve tüberküloz tedavisinde prensipleri olan monoterapi yapılmaması, kombine tedavi yapılması,  tedavinin uzun süreli olması (12 ay) ve  devamlı kesintisiz tedavi yapılması gibi ilkeler anlatılacaktır. Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar olan Streptomisin, INH (İzonikotinikasit Hidrazid), Etanbutol, Pirazinamid, Rifampisin ve diğerleri özellikleri ve yan etkileri ile açıklanacak. Son olarak tüberkülozdan korunmada ise BCG aşısı ile kitlesel korunma ve INH ile yapılan kemoproflaksi İlaçla Korunma anlatılacaktır. Bu dersin sonunda tıp öğrencileri, akciğer tüberkülozunun klinik bulgularını, tanı ve tedavisini, Türkiye’deki yaygınlığını öğrendikleri gibi korunmayı da öğreneceklerdir.

 

2-Dersin Konusu: Pnömoni

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Prof.Dr.R.Oktay Gözü

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Dersin Amacı; Tıp Fakültesi mezunlarına sık rastlanan, tedavi maliyeti yüksek ve ölümcül olabilen pnömoni hastalığı hakkında bilgi vermektir. Amerika ve İngiltere’de ölüm nedenleri arasında 6. sırada, İnfeksiyonlardan ölümler arasında 1. sırada yer alan pnömoni ülkemizde hastane ölümleri arasında 5.sırada yer almaktadır. Dersin Hedefleri; Pnömoni etyolojisini ve patolojisini, klinik semptomlarını araştırmayı, fizik muayene bulgularını değerlendirmeyi, laboratuvar ve radyolojik bulgulardaki değişiklikleri, tedavi yöntemini öğretmektir. Dersin Öğrenci Kazanımları; pnömoni’yi diğer hastalıklardan ayırt edebilmelidir. Fizik muayene ile doğru teşhis koyabilmelidir. Laboratuvar ve radyolojik bulguları değerlendirebilmelidir. Pnömoni tedavisini doğru yapabilmelidir. Öğretim Strateji ve Etkinlikleri: Teorik ders şeklinde anlatılmakta ve görsel materyal kullanılmaktadır. Ders içinde ve sonunda soru-cevap şeklinde tartışmalar ile ders monotonluktan çıkarılmaktadır. Dersin Öğrenci Kazanımları: Göğüs hastalıkları içinde en ölümcül İnfeksiyon hastalığı olan Pnömoni nasıl teşhis ve tedavi edilir?

 

3- Dersin Konusu: Akciğer Abseleri

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Prof.Dr.R.Oktay Gözü

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Dersin Amacı; Tıp Fakültesi mezunlarına; Akciğerde süpürasyon ve destrüksiyon ile seyreden, sekonder olarak tümör veya yabancı cisim arkasında gelişen ve mortalite oranı % 4-10 arasında olan Akciğer Abseleri ile ilgili bilgi vermektir. Dersin Hedefleri; akciğer absesi’nin etiyolojisi ve patojenisini, klinik semptomlarını araştırmayı, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulgulardaki değişiklikleri, tanıda ve tedavide Bronkoskopi yönteminin önemi, akciğer absesi tedavisini doğru yapabilmeyi, gerektiğinde cerrahi tedavinin yapılması gerektiğini öğretmektir. Dersin Öğrenci Kazanımları;  akciğer absesine doğru tanı koyabilmelidir. Laboratuvar bulgularını iyi değerlendirebilmelidir. Teşhis ve tedavide Bronkoskopinin önemini bilmelidir. İlaç veya Cerrahi tedavi yöntemlerini öğrenmelidir. Öğretim Strateji ve Etkinlikleri:Teorik ders şeklinde anlatılmakta ve görsel mataryel kullanılmaktadır. Ders içinde ve sonunda soru-cevap şeklinde tartışmalar ile ders monotonluktan çıkarılmaktadır. Dersin Öğrenci Kazanımları: Göğüs Hastalıkları içinde çok önemli yeri olan ve pnömani,tümör ve yabancı cisim aspirasyonları sonrası görülebilen,%4-10 mortalite oranı olan Akciğer Absesi nasıl teşhis ve tedavi edilir?

 

4- Dersin Konusu: Bronşektazi

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Prof.Dr.R.Oktay Gözü

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Dersin amacı; Tıp Fakültesi mezunlarına, Türkiye gibi tüberküloz, kızamık ve boğmaca oranı yüksek ülkelerde sık görülen ve ömür boyu akciğerde enfeksiyona neden olan Bronşektazi hastalığı hakkında bilgi vermektir. Dersin Hedefleri; bronşektazinin etiyolojisi ve patojenisi, klinik semptomlarını araştırmayı, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulgulardaki değişiklikleri, tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemlerini  öğretmektir. Dersin Öğrenci Kazanımları; Göğüs Hastalıkları içinde %1 olarak saptanan ve yabancı cisim aspirasyonu kızamık, boğmaca, tüberküloz gibi çocukluk hastalıkları sonrası oluşan Bronşektazi’nin fizik muayene laboratuvar yöntemleri ve özellikle Bronkografi ile teşhisi ve tedavisi, bronşektazinin diğer hastalıklardan ayırıcı tanısı, semptomları ve fizik muayene bulgularını doğru değerlendirebilmelidir. Laboratuvar, radyolojik yöntemler ve özellikle bronkografik bulguları bilmelidir. Bronşektazi’nin Tıbbi veya Cerrahi tedavi yöntemlerini özellikle postüral direnajı öğrenmelidir. Öğretim Strateji ve Etkinlikleri: Teorik ders şeklinde anlatılmakta ve görsel materyal kullanılmaktadır. Ders içinde ve sonunda soru-cevap şeklinde tartışmalar ile ders monotonluktan çıkarılmaktadır.

 

 

5,6- Dersin Konusu: KOAH Kor Pulmonale

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Prof Dr Ercüment Ege

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: DERSİN AMACI: Tıp fakültesi mezunlarına uzmanlık dalımız içeriğindeki en önemli hastalıklardan biri olan KOAH hakkında bilgi vermektir.Dünya üzerinde yaşayan 600 milyon kişinin KOAH’lı olduğu bilinmektedir. 1990 yıllarda ölümcül hastalıklar arasında 6. sırada bulunan KOAH’ın 2020 yılında 3. sıraya çıkacağı belirlenmiştir. DERSİN HEDEFLERİ: KOAH’ı oluşturan kronikbronşial ve amfizemin etiyolojisini, klinik semptomlarını araştırmayı, fizik muayene bulgularını, laboratuvar ve radyolojik bulguları değerlendirmeyi, tedavi yöntemini öğretmektir. DERSİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI: KOAH’ın etiyolojisinde en başta gelen etkenin sigara olduğu, bu hastalığı önleme ve tedavide öncelikle tütün kullanımına son verilmesi gerektiğini, KOAH tanısını doğru koyabilme, sprometri kullanımının ne kadar önemli olduğu ve kan gazı analizlerinin hastalığın takip ve tedavisindeki yerini bilmelidir. Ayrıca bu hastalığa bağlı olarak gelişen korpulmonole hakkında bilgi sahibi olmalıdır. ÖĞRETİM STRATEJİSİ VE ETKİNLİKLERİ: KOAH teorik ders şeklinde anlatılmakta ve görsel materyal kullanılmaktadır. Ders içinde ve sonunda soru-cevap şeklindeki aktivasyonlarla talebinin konuya aktif olarak katılımı sağlanmaktadır. DERSİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI: Göğüs hastalıklarının en önemli hastalıklarında biri olan ve her yıl daha da artan KOAH nasıl teşhis ve tedavi edilir, nasıl önlenebilir

 

7- Dersin Konusu: Pnömokonyozlar

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Prof Dr Ercüment Ege

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: DERSİN AMACI: Son yıllarda gerek çevresel gerekse mesleksel nedenlerle oluşan akciğer hastalıklarında önemli bir artış gözlenmektedir. Başlıca enerji kaynakları arasında yer alan kömürün, binden fazla iş kolunda kullanılması kentin, maden ocakları, taş ocakları ve galerilerin açılmasında ortaya çıkan silikonun neden olduğu hastalıkları hakkında tıp fakültesi mezunlarına bilgilendirmek amaçlanmıştır. DERSİN HEDEFLERİ: Pnömokonyozların etiyolojisini, patogenezini, klinik semptomların arştırmayı, fizik muayene bulgularını değerlendirmeyi laborotuvar ve radyolojik bulguları değerlendirmeyi, tedavi yöntemini öğretmektir. DERSİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI: Pnömokonyozların tozla oluşan hastalıklar olduğunu, bu hastalığın tanımında anamnezin ve radyolojik bulguların çok önemli olduğunu bilmelidir. Tedavi ve korunma yöntemlerini doğru yapabilmelidir. ÖĞRETİM STRATEJİ VE ETKİNLİKLERİ: Teorik ders şeklinde anlatılmakta ve görsel materyal kullanılmaktadır. Ders içinde ve sonunda soru-cevap şeklinde tartışmalar ile ders monotonluktan çıkarılmakta, talebenin aktif olarak derse katılımı sağlanmaktadır. DERSİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI: Binlerce maden işçisinin en önemli sağlık sorunlarından biri olan pnömokonyozlar nasıl teşhis ve tedavi edilir.

 

8- Dersin Konusu                      : Akciğer Kanseri

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Prof. Dr. Mehmet Karadağ

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 11.30 –12.30

Dersin Özeti: Staj dönemindeki öğrencilere, kanserler arasında en fazla ölüme neden olan ve yaygınlığı her geçen gün artan akciğer kanserinin tanımlanması ve akciğer kanserli bir hastanın anamnez ve fizik muayene bulguları ile diğer tanı ve tedavi yöntemlerinin anlatılması, bronkoskopi hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Akciğer kanseri, etyolojisinde %94 oranında sigaranın rol oynadığı bir hastalık olması nedeniyle önlenebilir kanserler arasında 1. sıradadır. Önlenemediği zaman öldürücü olan bu hastalığın önlenmesinde yani sigara ile savaşta birinci basamak hekimlerin bilinçli ve etkili olması gerektiği anlatılmaktadır. Anamnez ve fizik muyene bulgularının tanıyı düşündürücü olduğu ama tanı koydurucu olmadığı anlatılmaktadır. Radyolojik bulguları, balgam sitolojisi, tümör markırları, bronkoskopik bulguları ve diğer tanı yöntemleri anlatılmaktadır. Akciğer kanserlerinin histopatolojik tipleri, evrelendirilmesi ve tedavinin yönlendirilmesi ile tedavi yöntemleri anlatılmaktadır. Prognoz hakkında bilgi verilmektedir.

Bu dersi alan bir öğrenci akciğer kanseri hakkında bilgi sahibi olabilmeli, hastaların anamnez, fizik muayene ve radyolojik tetkiikleri sonucunda akciğer kanseri öntanısı koydukları hastaları en kısa sürede uzman hekime sevk edebilmeli ve sigara ile savaşta bilinçli olabilmelidir.

  Bu derste eğitim barkovizyon kullanılarak Power Point programında slaytlarla yapılmaktadır. Ayrıca klinikte uygulamalı olarak akciğer kanserli hastaların anamnez, muyene ve bronkoskopi uygulaması gösterilmektedir.

 

9-Dersin Konusu                      :  Sarkoidozis

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Prof. Dr. Mehmet Karadağ

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 11.30 –12.30

Dersin Özeti: Bu derste sistemik hastalıklardan birisi olan ve sıklıkla akciğerleri tutan, birçok hastalıkla benzerliği olduğu için ayırıcı tanıda iyi bilinmesi gereken bir hastalık olan sarkoidozis hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak; nedeni bilinmeyen, sıklıkla genç erişkinlerde görülen, genellikle hiler lenfadenopati, akciğer infiltrasyonu, göz ve deri lezyonları ile ortaya çıkan multisistemik bir hastalık olan sarkoidozis’in yaş, cins, ırk ve coğrafi bölgelerle ilişkisi anlatılmaktadır. Etyolojisi hakkındaki teoriler ve patolojik bulgularının özellikleri anlatılan sarkoidozisteki akciğer tutulumunun evreleri ve bu evrelerdeki radyolojik bulguları hakkında bilgi verilmektedir. Laboratuvar testleri, kan ACE düzeyi, cilt testleri, BAL bulguları anlatılan hastalığın tedavi yöntemleri ve prognozu hakkında bilgi verilerek uzun süreli takibin önemi vurgulanmaktadır.

Bu dersi alan öğrenci sarkoidozis hakkında bilgi sahibi olabilmeli, granülomatöz hastalıklar arasında ayırıcı tanıda sarkoidozisin özelliklerini vurgulayabilmeli, klinik ve radyolojik bulgularla sarkoidozis düşündüren hastaları uzman hekime gönderebilmelidir.

Bu derste eğitim barkovizyon kullanılarak Power Point programında slaytlarla yapılmaktadır.

 

10-Dersin Konusu: Plevral Hastalıkları

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Doç Dr Esra Kunt Uzaslan

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Akciğer, toraks duvarı iç yüzü ve mediasteni örten zar olan plevra  yaprakları arasında ve plevral boşlukta en sıklıkla görülen hastalıklar plevral boşluğa sıvı toplanması olan plevral effüzyon, plevral boşlukta hava toplanması yani pnömotoraks, plevral zarların fibrosizi pakiplörit ve plevra zarı tümorü mezotelyomadır.Ülkemiz için hala önemli bir sağlık problemi olan tüberküloz hastalığının en sık rastlanılan formlarından biri tüberküloz plörezidir ve erken tanı konup tedavi edilmezse komplikasyonları ömür boyu süren morbiditeye neden olabilmektedir. Ülkemizde çevresel asbest maruziyeti sonrası ortaya çıkan mezotelyomanın birinci basamakda  hekimler  tarafından tanınması da  önemlidir. Bu derste birinci basamakda görev alan hekimin plevra ile ilgili bir hastalığın semptomlarını tanıması , anemnezde sorgulaması gereken özellikler, fizik muayene bulguları, tanısal amaçlı yapılacak laboratuvar tetkikler öncelik ve önemlerine göre anlatılmakta torasentez ve plevra biyopsisi gibi tanısal girişimler açıklanmaktadır. Bu derste eğitim barkovizyon sunusu şeklinde yapılmaktadır.

 

11-Dersin Konusu: Bronşit

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Doç Dr Esra Kunt Uzaslan

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Kronik bronşit, bir kişide birbirini izleyen iki yıl, ve bu iki yılın en az üç ayı öksürük ve balgam yakınmaları olması ile ortaya çıkan bir klinik tablodur. Hastada her gün olan öksürük ve balgam yakınmalarını açıklayacak başka bir akciğer hastalığı , örneğin bronşektazi veya tüberküloz gibi bir kronik  süpuratif akciğer hastalığı olmadığında , özellikle sigara içen bir kişide kronik bronşit düşünülür. Etyolojide en önemli faktör sigara ve hava kirliliğidir. Akciğerde oluşan patolojik temel  değişiklikler mukus bez hipertrofisi ve hiperplazisi, goblet hücrelerinin sayısında artıştır.Bu patolojik değişiklikler irreverzibildır.Bu derste kronok bronşitin nedenleri, sıklığı, patogenezi, fizik muayene ve laboratuvar bulguları, tanı ve tedavisinin anlatılması amaçlanmaktadır.Ayrıca hastalığın kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) dönüşümüne neden olan fizyopatolojik mekanizmalar anlatılmakta ve kronik bronşit KOAH  birlikteliği tanımlanmaktadır.Kronik bronşitli hastanın infeksiyöz akut alevlenmelerinde hastaya yaklaşımdaki farklılıklar açıklanmaktadır. Bu derste birinci basamakda görev alan hekimin kronik bronşit ile ilgili semptomları tanıması , anemnezde sorgulaması gereken özellikler, fizik muayene bulguları, tanısal amaçlı yapılacak laboratuvar tetkikler ile ilgili bilgiler  anlatılmakta, ayrıca hastalığın doğal seyrini ve KOAH’a dönüşümünü engelleyebilecek olan tek tedavi yöntemi olan Sigarayı Bırakma Yöntemleri hakkında bilgi edinmesi  hedeflenmektedir. Bu derste eğitim barkovizyon sunusu şeklinde yapılmaktadır.

 

12- Dersin Konusu: Pulmoner Emboli

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Yrd Doç Dr Eser Gürdal Yüksel

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Bu derste öğrencinin pulmoner emboli konusunda dikkatinin çekmek amaçlanmıştır. Dersin hedefi, belirgin spesifik bir semptom ya da klinik bulgusu olmayan bir durum olan ve derin ven trombozunun bir komplikasyonu olan pulmoner embolinin etyolojik nedenlerinin, olabilecek semptom ve klinik bulgularının ve bu bulgular varlığında emboli düşünerek hastaya yaklaşmanın hayat kurtarıcı olabileceğinin aktarılmasıdır. Öğrencinin bu dersten kazanımı, spesifik bir özelliği olmayan ancak yaşamsal tehdit içeren böyle bir durumda sadece düşünerek ve bulguları dikkatle inceleyerek, predispozan faktörleri sorgulayarak emboli ön tanısı ve ilk tedaviyi uygulayarak hayat kurtarıcı girişimi birinci basamak hekimlikte nasıl yapacaklarını öğrenmektir. Ders barkovizyon aracılığı ile teorik olarak yapılmaktadır.

 

13-Dersin Konusu: İnterstisyel Aciğer Hastalığı

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Yrd Doç Dr Eser Gürdal Yüksel

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Dersin amacı öğrenciye interstisyel akciğer hastalıkları hakkında temel bilgileri vermektir.Dersin hedefleri, İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanımı, fizyopatolojisi, fizyopatolojik değişikliklerin kliniğe yansıyan semptom ve fizik bulguları, laboratuar ve radyolojik bulguları, tanı yöntemleri ve genel tedavi prensiplerinin anlatımını ve akciğerlerde interstisyel fibrozise neden olan hastalıkların neler olduğunun ve bunlar arasında ayırıcı tanıyı sağlayacak özelliklerin belirtilmesini amaçlamaktadır. Öğrencinin bu dersten kazanımı interstisyel akciğer hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmak ve belli semptom ve fizik bulgular varlığında bu hastalık grundan birini düşünerek birinci basamak sağlık kuruluşundan ilgili üniteye göndermeyi sağlamak olacaktır. Ders barkovizyon aracılığı ile verilmektedir. Ders boyunca öğrencinin semptomlarla hastalık arasında sebep sonuç ilişkisini kurabilmesi için öğrenciyle soru-cevap şeklinde tartışma ortamı yaratılmaktadır.

 

14-Dersin Konusu: Akciğerin Mantar Hastalığı

Dersi Veren Öğretim Üyesi : Yrd Doç Dr Eser Gürdal Yüksel

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Bu derte amaç akciğerde görülen mantar hastalıkları hakkında genel bilgi vermektir. Dersin hedefleri, akciğerleri tutan mantar enfeksiyonlarının özelliklerini, hiç birinin spesifik bulgusu olmadığından  hastanın kliniğinin uygun olduğu durumlurda mutlaka mantar enfeksiyonunu da düşünerek (özellikle birinci basamak hekimlikte ilgili üniteye gönderilmesi açısından) buna yönelik araştırma yapılmasının hayat kurtarıcı olduğunun vurgulanması, tanı ve tedavi yöntemlerinin öğretilmesini içermektedir. Öğrencinin kazanımı, özellikle immün direnci zayıflamış hastalarda mantar enfeksiyonlarının varlığının akıldan çıkarılmaması gerektiği ve buna yönelik klinik bulguların neler olabileceğinin öğrenilmesidir.Ders çeşitli mantar enfeksiyonlarının radyolojik görünümlerini ve mantar üremiş dokuların mikroskobik görüntülerini içeren slaytlar eşliğinde teorik olarak anlatılmakta, ders sonunda konu tartışmaya açılmaktadır.

 

15-Dersin Konusu: Astım

Dersi Veren Öğretim Üyesi  : Yrd Doç Dr Dane Ediger

Dersin Günü                          : 5. Sınıf Zorunlu Ders

Dersin Saati                           : 13:30 -14:15

Dersin Özeti: Astım ve allerjik rinit tüm dünyada yaygın olarak görülen çocuk ve genç erişkinlerde daha sık olmak üzere tüm yaş gruplarını etkileyebilen solunum yollarının alerjik hastalıklarıdır. Allerjik hastalıklar sanayileşmiş ülkelerde daha sık görülmekte olup, 80’li yıllardan sonra tüm dünyada prevalanslarının arttığı saptanmıştır. Toplumda sık görülen solunum yolu allerjilerinin başlıca risk faktörleri genetik bir yapı üzerine eklenen iş ve yaşam çevresindeki koşullardır.

Astım klinik olarak havayollarının epizodik olarak gelişen spazmına bağlı olarak ortaya çıkan nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük ataklarıyla karakterize bir hastalıktır. Allerjik veya interensek (nonallerjik) olabilen astımda tanı öncelikle anamneze dayanarak konulur ve astım atağını tetikleyen faktörlerin bilinmesi önemlidir. Öğrencinin başlıca tetikleyiciler olan allerjenler, irritanlar, kirli hava, egzoz gazları, sigara dumanı, meslek veya ev ortamında kullanılan kimyevi maddeler egzersiz, soğuk hava, infeksiyonlar, ilaçlar, burun ve sinüs hastalıkları, gastroözofageal reflü ve psikojenik faktörleri bilmesi hedeflenmiştir. Astım atağının ortopne, siyanoz, dispne, wheezing denilen hırıltılı soluma, sonör ve sibilan özellikte ronküsler gibi klinik bulgularının bilinmesi, tanıda kullanılan solunum fonksiyon testleri, bronş provokasyon testi ve prick deri testlerinin yorumlanabilmesi ve astımın ayırıcı tanısının yapılabilmesi, tedavi prensipleri ve korunma önlemlerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

 

 

 

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ SEÇMELİ STAJ DOSYASI

 

A) GENEL BİLGİLER

1. STAJIN KODU VE ADI: TIP-5004 Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

2. STAJIN TÜRÜ: Seçmeli Staj

3. STAJIN ÖNKOŞULU: Zorunlu blok eğitim programlarını başarıyla tamamlamış olmak

4. STAJIN VERİLDİĞİ DÖNEM 5. sınıf- süresi 2 hafta

5. STAJIN KREDİSİ: 2 kredi

6. STAJ PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ Prof Dr Ercüment Ege

7.STAJI VEREN PROGRAM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI Göğüs Hastalıkları ve Tb

8. STAJI VEREN ÖĞRETİM ELEMANI/ELEMANLARI

Prof Dr Nihat Özyardımcı Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat Saat 11:00-12:00

Prof Dr R Oktay Gözü Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Prof Dr Ercüment Ege Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Prof Dr Mehmet Karadağ Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Doç Dr Esra Kunt Uzaslan Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Yrd Doç Dr Eser Gürdal Yüksel   Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

Yrd Doç Dr Dane Ediger   Göğüs Hastalıkları Ve Tb Anabilim Dalı  2. kat

9.ŞUBELER

10.STAJIN AMAÇ, HEDEF VE ÖĞRENCİ KAZANIMLARI, ÖĞRETİM STRATEJİSİ

Stajın amacı: Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine, pratisyen hekimlik dönemine yönelik Göğüs Hastalıklarının tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek, solunum sistemi muayenesi, laboratuar ve radyolojik incelemeler hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak, hasta-hekim ilişkilerini geliştirmek, klinik uygulamaları yakından izlemeleri e aktif olarak katılımlarını sağlamak.

 

Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri

Stajın Öğrenci Kazanımları

Akreditasyon Kriterleri

Program Hedefleri

Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

Staj süresince öğrenciler klinikte ve poliklinikte bulunarak sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde tüm uygulamalara ve her gün öğleden sonra öğretim üyeleri tarafından verilen teorik derslere ve asistan seminerlerine katılacaklardır.

Öğrenci staj bitiminde bir hastada solunum sistemi anamnez alması, fizik muayene yapmasını ve tanısal amaçlı yapılan testleri, bu testlerin yorumlanmalarını ve tedavi yaklaşımları konusunda bilgi ve görgü edinmiş olması planlanmıştır.

 

Öğrencilerin klinik ve poliklinik hastalarına yaklaşımı öğrenmeleri, bronkoskopi, solunum fonksiyon testi,  alerji prick deri testi, PPD testi, torasentez ve radyolojik değerlendirme  gibi tanısal yaklaşımları izlemesi, bunların yorumlarını yapması ve tedavi yaklaşımlarını bilmesi hedeflenmiştir.

Sözlü sınav  %30,  çoktan seçmeli test sınavı %50, sorumlu öğretim üyesi tarafından verilen kanaat notu da %20 ağırlıkla staj geçme notunu oluşturacaktır. Notlar 100 üzerinden değerlendirilip

60 ve üzerinde not alan öğrenciler stajdan geçmiş kabul edileceklerdir.

 

11.STAJIN ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Sözlü sınav  %30,  çoktan seçmeli test sınavı %50, sorumlu öğretim üyesi tarafından verilen kanaat notu da %20 ağırlıkla staj geçme notunu oluşturacaktır. Notlar 100 üzerinden değerlendirilip 60 ve üzerinde not alan öğrenciler stajdan geçmiş kabul edilecektir.

 

B. STAJIN PLANI VE İÇERİĞİ

 

2. STAJIN İÇERİĞİ

1.STAJ PLANI

Stajın ilk günü tüm stajyerlerin Sorumlu Öğretim Üyeleri belirlenir ve aşağıda görülen staj programına göre staj uygulamaları başlar. Programa göre dönüşümlü olarak klinik veya poliklinikte bulunan stajyerlere aşağıda gösterilmiş olan Staj Değerlendirme Formu verilir. Öğrencilere bu formda yer alan ve staj boyunca bulunacağı bölümlerde izlemesi gereken uygulama ve testler aktarılır. Staj süresince her gün sorumlu öğretim üyesiyle bir saatlik görüşme yapılarak öğrencilerin bireysel izlemi yapılmaktadır. Hasta vizitleri, konseyler, asistan seminerleri ve diğer bilimsel içerikli tüm toplantılara stajyerler katılmakta, ayrıca bir gece nöbeti tutarak serum takma, kan alma, injeksiyon yapma gibi beceriler kazanmaktadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Saat/ün

24.01.2003

Cuma

27.01.2003

Pazartesi

28.01.2003

Salı

29.01.2003

Çarşamba

30.01.2003

Perşembe

31.01.2003

Cuma

03.02.2003

Pazartesi

04.02.2003

Salı

05.02.2003

Çarşamba

06.02.2003

Perşembe

8.30

10.30

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik

Poliklinik Uygulama

Klinik Poliklinik Uygulama

Klinik

Poliklinik Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

 

 

SÖZLÜ

SINAV

10.30.

11.15

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

 

 

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu

Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu Öğretim Üyesiyle Görüşme

Sorumlu

Öğretim

Üyesiyle

Görüşme

Sorumlu

 Öğretim

Üyesiyle

 Görüşme

Sorumlu

Öğretim

Üyesiyle

Görüşme

 

 

 

Klinik Uygulama

 

 

11.30

12.30

Klinik Uygulama

Klinik Uygulama

Klinik  Uygulama

 Klinik Uygulama

Teorik

Asistan

Semineri

Klinik Uygulama

 

Klinik Uygulama

 

Klinik Uygulama

 

 

12.30

13.30

       Ö      Ğ

L        E        

              A      

  R      A      

 S       I

 

 

 

 

 

 

13.30

15.00

 Klinik Poliklinik Uygulama

 

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

Klinik

Poliklinik

Uygulama

YAZILI

SINAV
Saat. 14.00

 


 

Öğrencilere Stajın İlk Günü Verilen Staj Değerlendirme Formu

 

 

UÜTF GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı Soyadı:                                                               Sorumlu Öğretim Üyesi:

Fakülte No:                                                              İlgili Uzman                    :

Staj Grubu:

Staj Başlama ve Bitiş Tarihi:

 

İŞLEM

UYGULAMA

ONAY

Takip Ettiği Hasta(lar)

 

 

Nöbet

 

 

Radyoloji

 

 

Tansiyon Ölçme

 

 

Kan Alma

 

 

Serum Takma

 

 

Kan Gazı

 

 

Bronkoskopi

 

 

 

 

SFT

 

 

 

REVERZİBİLİTE

 

 

 

PEFMETRE

 

 

 

Prick Deri Testi

 

 

 

Bronkoalveoler Lavaj (BAL)

 

 

 

Bronş Provokasyon Testi

(BPT)

 

 

PPD

 

 

 

Torasentez

 

 

 

Plevra Biyopsisi

 

 

 

Nebulizasyon Tedavisi

 

 

 

Balgamda AARB aranması

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ